Aktualności - Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

18 grudnia 2018 -

Ksiądz Biskup Damian Muskus OFM udzielił admissio Piotrowi, Jarosławowi i Leszkowi.
Posługę lektoratu otrzymał Antoni, który od dzisiaj będzie chodził w sutannie.

Po uroczystej Mszy Świętej spotkanie wigilijne w naszym refektarzu... 

Fotogalerie:
po lewej: foto Sebastian
po prawej: foto Krzysztof Łuczak - Gość Niedzielny
12 listopada 2018 -

Nasza wspólnota seminaryjna znowu przed tronem Kalwaryjskiej Pani powierza Jej swoje sprawy. 
Msza Święta w kaplicy Matki Bożej, Dróżki Pana Jezusa, Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
18 października 2018 -

Miesiąc po pogrzebie naszego Kolegi Łukasza.
Msza Święta w kościele parafialnym w Rybniku-Kamieniu.

28 września 2018 -

Przed rozpoczęciem nauki w nowym roku na terenie klasztoru OO. Cystersów w Mogile odprawiliśmy Drogę Krzyżową.
17 czerwca 2018 -

Ksiądz Biskup Jan Zając poświęcił strój duchowny naszego kolegi Bogusława.
Bogusław, Jarosław i Leszek otrzymali także posługi akolitatu. 
W kazaniu Księdza Biskupa słyszeliśmy słowa o zadaniach akolity i o jego odpowiedzialności.

Po Mszy Świętej spotkaliśmy się z Księdzem Biskupem przy stole.
24 lutego 2018 - 

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom z WSDAK oraz Seminarium 35+. 
Mamy dwóch nowych akolitów i dwóch nowych lektorów. 
Modlimy się o błogosławione owoce ich posługi. 

Relacje z Bazyliki Św. Floriana w Krakowie:
foto: Adam Bujak (www.diecezja.pl)
        Joanna Adamik (Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej)


18 grudnia 2017 - 
Dzień obfity w wydarzenia. 
Przybyli do nas: Ksiądz Biskup Jan Szkodoń oraz Państwo Marika i Anton van Vliet.

Dwóch z nas po raz pierwszy mogło ubrać strój duchowny, a jeden z alumnów otrzymał admissio czyli dopuszczenie ze strony Kościoła do przygotowania do diakonatu. 

Następnie w seminaryjnym refektarzu spotkaliśmy się przy pięknie udokorowanych stołach, by podzielić się opłatkiem, skosztować potraw wigilijnych, wreszcie wyśpiewać koledy. 

23 października 2017 -

Wraz z naszymi Goścmi, Księdzem Biskupem Grzegorzem Rysiowi oraz Państwem Mariką i Antonem van Vliet modlimy się, dziękując Panu Bogu za posługę Księdza Biskupa, za to co uczynił dla naszego Seminarium. 
Prosimy Boga o szczególne łaski potrzebne Księdzu Biskupowi na nowym etapie posługi w archidiecezji Łódzkiej.
 

13 maja 2017 

We Wrocławiu święcenia diakonatu przyjął Konrad Góral!
Cieszymy się że był z nami, życząc mu jednocześnie by z każdym dniem wzrastała jego bliskość z Bogiem, dla Jego zbawienia i dla dobra Kościoła!
(zdjęcia: wroclaw.gosc.pl)
10 maja 2017.

Nasze Seminarium gości Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 
 
Ksiądz Arcybiskup odprawił Mszę Świętą, podczas której udzielił naszemu alumnowi posługi lektoratu.
Po Mszy Świętej gościliśmy Księdza Arcybiskupa w naszych pokojach... (akurat z tej części wizyty nie posiadamy zdjęć).
Spotkanie zakończyła wspólna kolacja.

8 maja 2017.

Ta data jest bardzo ważna dla całej wspólnoty seminaryjnej. 
W Katedrze na Wawelu w dniu św. Stanisława i przy jego konfesji święcenia diakonatu przyjął Piotr Cempel. 
Księże Diakonie, Niech Duch prowadzi, oby zawsze w polu widzenia duszy był Ołtarz Słowa i Ołtarz Eucharystii!


Zdjęcia z uroczystości: Gość Niedzielny - krakow.gosc.pl

27 lutego 2017.

Nasi Seminarzyści - wraz z alumnami WSDAK - otrzymali posługi lektoratu i akolitatu. 
Niechaj posługi te umacniają nas w drodze do Kapłaństwa! 


Zdjęcia z uroczystości: galeria po lewej stronie: WSDAK
                                 galeria po prawej stronie: Parafia Bestwina (dziękujemy!)


21 grudnia 2016.
Ważna data w historii naszego Seminarium.

Ksiądz Biskup Jan Szkodoń przybył do nas i odprawił Mszę Świętą.
Trzech alumnów od dzisiejszego wieczora może chodzić w stroju duchownym.
Dwaj nasi koledzy otrymali admissio do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Po nabożeństwie spotkaliśmy się w naszej jadalni na seminaryjnej wigilii,
podczas której złożyliśmy sobie (oraz naszym Gościom) życzenia,
a pokrzepieni pysznymi tradycyjnymi potrawami
z talentami rozmaitymi
ale gardłami do śpiewania kolęd nader skorymi,
długo nie pozwoliliśmy zasnąć Bożej Dziecinie.

A w czwartek jedziemy do domu, świętować w naszych rodzinach i parafiach...
15 październik 2016

W naszym Seminarium gościł Ksiądz Biskup Grzegorz Ryś. 
Spotkaliśmy się przy Stole Eucharystii i podczas śniadania, po którym w Bibliotece (pisanej z dużej litery, choć jeszcze nie jest wielka) usłyszeliśmy z ust naszego Gościa słowa zachęty do kontynuowania tego wszystkiego, co rozpoczęło się podczas Światowych Dni Młodzieży.
Ksiądz Biskup odwiedził z błogosławieństwem każdego z nas w jego pokoju.

Na zakończenie udaliśmy się pod pomnik Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, zdjęcia naszej wspólnoty zamieszczono w Galerii 

Wrzesień 2016

Od 12 września nowi alumni poznawali Nową Hutę i okolice, widziano ich nawet w centrum. (zdjęcia zamieścimy, gdy  spełnią obietnicę dostarczenia).
18 września z naszymi nowymi kolegami spotkał się ks. abp. metropolita częstochowski Wacław Depo.
Ostatnie dni to rekolekcje, które głosił Ksiądz dr hab. Marcin Godawa.
30 września w Centrum Jana Pawła II nasz Uniwersytet Papieski zainaugował nowy rok akademicki...

Wakacje 2016

Odpoczynek tego roku był dla nas bardzo aktywny. Zawdzięczamy to Papieżowi Franciszkowi, który zechciał zaprosić młodzież całego świata na spotkanie w Krakowie. 
Działaliśmy nie tylko na krakowskich Błoniach, czy w podkrakowskich Brzegach, ale także w swoich parafiach i diecezjach.

3 maja 2016

W tym dniu udaliśmy się do Matki Bożej Kalwaryjskiej. 
Nasz dzień skupienia spędziliśmy na Dróżkach Pana Jezusa, słuchając nauki Ojca Duchownego
a także posługując do Mszy Świętej koncelebrowanej przez Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego
oraz Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. 

Dziękujemy Ojcom Bernardynom za gościnę, za możliwość obejrzenia pokoju Jana Pawła II, 
w szczególności Bratu Maksyminowi za towarzyszenie na dróżkach.

Zdjęcia z Mszy Świętej zamieszczono za zgodą OO. Bernardynów. Dziękujemy!

20 lutego 2016
W Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie Ks. Biskup Roman Pindel udzielił posług lektoratu i akolitatu. 
Wśród tych którzy otrzymali urzędy, jest "nasz" lektor oraz "nasz" akolita!

W dniach 16-19 lutego 2016 w naszym Seminarium Ks. Stanisław Szczepaniec poprowadził rekolekcje. 
W czwartek 18 lutego pięciu alumnów ubrało sutanny, które poświęcił Ks. Biskup Grzegorz Ryś.
Poniżej kilka zdjęć

7 listopada - pielgrzymka do Czernej

3 listopada 2015 pod nasz dach zawitali Dostojni Goście: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Ksiądz Biskup Grzegorz Ryś. Znaleźli czas, by odwiedzić nie tylko naszych Księży Przełożonych, ale i wraz z Nimi każdego alumna w jego pokoju. Dziękujemy!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego